SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE
SIÊU THỊ CAO SU PHỤ TÙNG:  1. CAO SU NGÀNH THỰC PHẨM
Lợi ích Siêu thị: Rút ngắn thời gian sản xuất, giúp khách hàng có phụ tùng thay thế kịp thời.
Quý khách hàng vui lòng xem thêm phần  hướng dẫn chung.

Khách hàng có thể tìm theo mã sản phẩm/tên sản phẩm tại địa chỉ

Phớt cao su cả phôi  Ø21.5 x Ø29.3 x 2
Phớt cao su cả phôi Ø21.5 x Ø29.3 x 2

Tấm silicone 360 x 360 x 3
Tấm silicone 360 x 360 x 3

Phớt làm kín Ø40 x Ø54 x 3
Phớt làm kín Ø40 x Ø54 x 3

Phớt cao su Ø21.5 x Ø29.3 x 2
Phớt cao su Ø21.5 x Ø29.3 x 2

Bánh tách cao su Ø29 x Ø37.5 x 10
Bánh tách cao su Ø29 x Ø37.5 x 10

Bệ đỡ 6 chân 120 x 214 x 97
Bệ đỡ 6 chân 120 x 214 x 97

Ống nhún Ø26 x Ø112 x 126
Ống nhún Ø26 x Ø112 x 126

Đệm cao su Ø69 x Ø75.8 x 3.4
Đệm cao su Ø69 x Ø75.8 x 3.4

Joint cao su có bố Ø60.530 x 5
Joint cao su có bố Ø60.530 x 5

Viên bi Ø32
Viên bi Ø32

PHỚT PU Ø14 x Ø19 x 4
PHỚT PU Ø14 x Ø19 x 4

ĐỆM PU Ø45.5 x Ø56 x 6
ĐỆM PU Ø45.5 x Ø56 x 6

Joint silicone quạt gió thải 510 x 510 x 3
Joint silicone quạt gió thải 510 x 510 x 3

Phớt thủy lực Ø160 x Ø200 x 27
Phớt thủy lực Ø160 x Ø200 x 27

Màng van chữ nhật cả phôi 110 x 140 x 35
Màng van chữ nhật cả phôi 110 x 140 x 35

Cao su khớp nối giảm chấn Ø14 x Ø26 x 40
Cao su khớp nối giảm chấn Ø14 x Ø26 x 40

Đệm cuppen Ø101 x Ø81 x 4
Đệm cuppen Ø101 x Ø81 x 4

Phểu hút Ø23.5 x Ø68 x 24
Phểu hút Ø23.5 x Ø68 x 24

Màng bơm hóa chất cả phôi Ø92 x 26
Màng bơm hóa chất cả phôi Ø92 x 26

Tấm silicone 360 x 360 x 3
Tấm silicone 360 x 360 x 3

Phớt Ø 40 x Ø 54 x 3
Phớt Ø 40 x Ø 54 x 3

Phớt Ø 21.5 x Ø 29.3 x 2
Phớt Ø 21.5 x Ø 29.3 x 2

Phễu hút Ø3 x Ø25 x 22
Phễu hút Ø3 x Ø25 x 22

Tấm silicone 260 x 310 x 3
Tấm silicone 260 x 310 x 3

First Previous 1 2 Next Last