SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE
SIÊU THỊ CAO SU PHỤ TÙNG:  10. CAO SU NGÀNH CƠ KHÍ
Lợi ích Siêu thị: Rút ngắn thời gian sản xuất, giúp khách hàng có phụ tùng thay thế kịp thời.
Quý khách hàng vui lòng xem thêm phần  hướng dẫn chung.

Khách hàng có thể tìm theo mã sản phẩm/tên sản phẩm tại địa chỉ

Đệm Ø704 x Ø802 x 3
Đệm Ø704 x Ø802 x 3

Vòng cao su Ø248 x Ø317.5 x 31
Vòng cao su Ø248 x Ø317.5 x 31

Đệm Ø504 x Ø602 x 3
Đệm Ø504 x Ø602 x 3

Đế cao su có phôi Ø21 x Ø24.5 x 15.5
Đế cao su có phôi Ø21 x Ø24.5 x 15.5

Ống kéo chỉ  Ø48 x Ø52 x 46
Ống kéo chỉ Ø48 x Ø52 x 46

Phễu hút Ø18.5 x Ø35.5 x 12
Phễu hút Ø18.5 x Ø35.5 x 12

Đệm Pu Ø20 x Ø60 x 6
Đệm Pu Ø20 x Ø60 x 6

Bao che cao su chịu dầu
Bao che cao su chịu dầu

Oring Ø320 x 8
Oring Ø320 x 8

Ống thổi bụi nhỏ, dài Ø40 x 80
Ống thổi bụi nhỏ, dài Ø40 x 80

Ống thổi bụi TQ nhỏ, ngắn Ø40 x 60
Ống thổi bụi TQ nhỏ, ngắn Ø40 x 60

Đệm ống thoát nước Ø51 x Ø64x 5
Đệm ống thoát nước Ø51 x Ø64x 5

Đế cao su giảm chấn Ø60 x 35
Đế cao su giảm chấn Ø60 x 35

Đệm cao su khớp nối Ø25 x Ø50 x 12
Đệm cao su khớp nối Ø25 x Ø50 x 12

Nắp cao su Ø106 x 15
Nắp cao su Ø106 x 15

Đệm cao su Ø112 x Ø160 x 4
Đệm cao su Ø112 x Ø160 x 4

Dút cup cho viên oval Ø24 x 7
Dút cup cho viên oval Ø24 x 7

Nắp cao su Ø106 x 15
Nắp cao su Ø106 x 15

Joint Ø188x Ø238 x 18
Joint Ø188x Ø238 x 18

Chốt cao su có phôi Ø20 x 42
Chốt cao su có phôi Ø20 x 42

Seal Ø60 x Ø95 x 16
Seal Ø60 x Ø95 x 16

Oring Ø28 x 3.5
Oring Ø28 x 3.5

Tấm cao su 100 x 160 x 1.5
Tấm cao su 100 x 160 x 1.5

Ống Silicone corona Ø96 x Ø101 x 700
Ống Silicone corona Ø96 x Ø101 x 700

First Previous 1 2 Next Last