SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE
SIÊU THỊ CAO SU PHỤ TÙNG:  12. DƯỢC PHẨM, HÓA MỸ PHẨM
Lợi ích Siêu thị: Rút ngắn thời gian sản xuất, giúp khách hàng có phụ tùng thay thế kịp thời.
Quý khách hàng vui lòng xem thêm phần  hướng dẫn chung.

Khách hàng có thể tìm theo mã sản phẩm/tên sản phẩm tại địa chỉ

Phểu hút cao su 11.5 x 21.6x 14
Phểu hút cao su 11.5 x 21.6x 14

Phểu hút ngành dược Ø5 x  Ø21 x 4
Phểu hút ngành dược Ø5 x Ø21 x 4

Phớt cao su cả phôi Ø42 x Ø71 x 37
Phớt cao su cả phôi Ø42 x Ø71 x 37

PHỚT PU Ø30 x Ø39.5 x 6.4
PHỚT PU Ø30 x Ø39.5 x 6.4

Phểu hút Ø5 x Ø22 x 23
Phểu hút Ø5 x Ø22 x 23

Okim chữ U
Okim chữ U

Núm hút Ø26 x 20
Núm hút Ø26 x 20

Phểu 11.5 x 21.6x14
Phểu 11.5 x 21.6x14

Phểu hút mã Ø5 x  Ø21 x 4
Phểu hút mã Ø5 x Ø21 x 4

Phểu hút mã  Ø7 x  Ø20 x 16.5
Phểu hút mã Ø7 x Ø20 x 16.5

Phớt packing cao áp Ø64 x Ø76 x 9
Phớt packing cao áp Ø64 x Ø76 x 9

Cao su khớp nối vacump pump
Cao su khớp nối vacump pump

Seal cao su Ø35 x Ø4 5x 7
Seal cao su Ø35 x Ø4 5x 7

Phểu hút  Ø 4 x  Ø 12 x 16
Phểu hút Ø 4 x Ø 12 x 16

Oring Ø12 x 3
Oring Ø12 x 3

Oring Ø92x7
Oring Ø92x7

Phớt Ø14 x Ø20 x 4
Phớt Ø14 x Ø20 x 4

Đệm cao su Ø26 x Ø32 x 9
Đệm cao su Ø26 x Ø32 x 9

Phớt Ø42 x Ø60 x 10
Phớt Ø42 x Ø60 x 10

Oring Ø4.5 x 2.5
Oring Ø4.5 x 2.5

Đệm bán nguyệt Ø85 x Ø95 x 5
Đệm bán nguyệt Ø85 x Ø95 x 5

Vòng cao su Ø300 x Ø360 x 3
Vòng cao su Ø300 x Ø360 x 3

Vòng cao su Ø250 x Ø310 x 3
Vòng cao su Ø250 x Ø310 x 3

Vòng cao su Ø2100 x Ø260 x 3
Vòng cao su Ø2100 x Ø260 x 3

First Previous 1 2 Next Last