SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE
SIÊU THỊ CAO SU PHỤ TÙNG:  3. CAO SU NGÀNH BAO BÌ
Lợi ích Siêu thị: Rút ngắn thời gian sản xuất, giúp khách hàng có phụ tùng thay thế kịp thời.
Quý khách hàng vui lòng xem thêm phần  hướng dẫn chung.

Khách hàng có thể tìm theo mã sản phẩm/tên sản phẩm tại địa chỉ

Lô furnisher in ống đồng
Lô furnisher in ống đồng

Phớt nhựa PU  Ø 10 x Ø 22
Phớt nhựa PU Ø 10 x Ø 22

Oring Ø170 x 10
Oring Ø170 x 10

Ống cao su Ø86 x Ø133.5 x 71
Ống cao su Ø86 x Ø133.5 x 71

Phễu hút phẳng Ø26.5 x Ø90 x 3
Phễu hút phẳng Ø26.5 x Ø90 x 3

Cao su chặn lõi Ø20 x Ø34 x 28
Cao su chặn lõi Ø20 x Ø34 x 28

ĐỆM PU Ø28 x Ø81 x 25
ĐỆM PU Ø28 x Ø81 x 25

CON LĂN PU Ø39 x Ø60 x 29
CON LĂN PU Ø39 x Ø60 x 29

ĐỆM PU Ø62 x Ø96 x 10
ĐỆM PU Ø62 x Ø96 x 10

Phớt PU  Ø10 x Ø 22.5 x 4
Phớt PU Ø10 x Ø 22.5 x 4

Miếng đệp 3 lỗ
Miếng đệp 3 lỗ

Phễu hút phẳng Ø8 x Ø30 x 0.8
Phễu hút phẳng Ø8 x Ø30 x 0.8

ĐỆM CAO SU Ø110 x Ø119 x 10.5
ĐỆM CAO SU Ø110 x Ø119 x 10.5

Joint silicone Ø33 x Ø62 x 26
Joint silicone Ø33 x Ø62 x 26

Phễu hút Ø48 x 14
Phễu hút Ø48 x 14

Đệm cao su Ø8 xØ45 x 3.5
Đệm cao su Ø8 xØ45 x 3.5

Nút cao su Ø8 x Ø10 x 5
Nút cao su Ø8 x Ø10 x 5

Đệm cao su Ø23 x Ø36 x 5.4
Đệm cao su Ø23 x Ø36 x 5.4

Phễu hút Ø42 x 49
Phễu hút Ø42 x 49

Oring Ø110 x 7.1
Oring Ø110 x 7.1

Oring Ø125 x 7.1
Oring Ø125 x 7.1

Phễu hút Ø47 x 42
Phễu hút Ø47 x 42

Phễu hút Ø6.5 x Ø50 x 14
Phễu hút Ø6.5 x Ø50 x 14

Vòng cao su Ø 16 x Ø 23.5 x 10
Vòng cao su Ø 16 x Ø 23.5 x 10

First Previous 1 2 Next Last