SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE
SIÊU THỊ CAO SU PHỤ TÙNG:  SẢN PHẨM THAM KHẢO / C. SP CAO SU KHÁC
Lợi ích Siêu thị: Rút ngắn thời gian sản xuất, giúp khách hàng có phụ tùng thay thế kịp thời.
Quý khách hàng vui lòng xem thêm phần  hướng dẫn chung.

Khách hàng có thể tìm theo mã sản phẩm/tên sản phẩm tại địa chỉ

Ống cao su  Ø 20 x Ø30 x 100
Ống cao su Ø 20 x Ø30 x 100

Giảm chấn 6 cánh Ø18
Giảm chấn 6 cánh Ø18

Oring làm kín Ø55 x 4
Oring làm kín Ø55 x 4

Gasket làm kín Ø48 x Ø64 x 12.5
Gasket làm kín Ø48 x Ø64 x 12.5

Joint cao su Ø9 x Ø16 x 4
Joint cao su Ø9 x Ø16 x 4

Seal có gờ Ø34 x Ø51 x 5
Seal có gờ Ø34 x Ø51 x 5

Thanh nhôm 30 x 45 x 250
Thanh nhôm 30 x 45 x 250

Bệ đỡ cao su 3 chân xéo
Bệ đỡ cao su 3 chân xéo

Joint trao đổi nhiệt 225 x 730 x 4.5
Joint trao đổi nhiệt 225 x 730 x 4.5

Phớt Ø74.5 x Ø85 x 7
Phớt Ø74.5 x Ø85 x 7

Vòng cao su vành khăn Ø447 x Ø590 x 6
Vòng cao su vành khăn Ø447 x Ø590 x 6

ĐỆM PU Ø207.3 x Ø237 x 3.2
ĐỆM PU Ø207.3 x Ø237 x 3.2

PHỚT PU Ø90 x Ø100x 13
PHỚT PU Ø90 x Ø100x 13

PHỚT PU NHỎ Ø36 x Ø60 x 20
PHỚT PU NHỎ Ø36 x Ø60 x 20

PHỚT PU LỤC GIÁC Ø34.5 x 8
PHỚT PU LỤC GIÁC Ø34.5 x 8

PHỚT PU TRUNG Ø42 x Ø50 x 33
PHỚT PU TRUNG Ø42 x Ø50 x 33

BỌC PU CON LĂN Ø80 x 45
BỌC PU CON LĂN Ø80 x 45

CHONG CHÓNG 4 CÁNH
CHONG CHÓNG 4 CÁNH

ĐỆM PU Ø53.5 x Ø114 x 15
ĐỆM PU Ø53.5 x Ø114 x 15

Bánh quay cao su có bố Ø60 x Ø140 x 24
Bánh quay cao su có bố Ø60 x Ø140 x 24

Gas két đầu bo Ø85 x Ø95 x 5
Gas két đầu bo Ø85 x Ø95 x 5

Oring Ø165 x  8.3
Oring Ø165 x 8.3

Đệm cao su lót kính 145 x 120 x 5
Đệm cao su lót kính 145 x 120 x 5

Đế cao su 3 chân 111.5 x 102 x 74
Đế cao su 3 chân 111.5 x 102 x 74

First Previous 1 2 Next Last