SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE
SIÊU THỊ CAO SU PHỤ TÙNG:  8. CAO SU NGÀNH DỆT MAY
Lợi ích Siêu thị: Rút ngắn thời gian sản xuất, giúp khách hàng có phụ tùng thay thế kịp thời.
Quý khách hàng vui lòng xem thêm phần  hướng dẫn chung.

Khách hàng có thể tìm theo mã sản phẩm/tên sản phẩm tại địa chỉ

Đệm silicone con tằm 8 x 19 x 4.5
Đệm silicone con tằm 8 x 19 x 4.5

Cọc nhựa đưa mâm cúi CM, thẳng Ø27 x Ø40 x 17
Cọc nhựa đưa mâm cúi CM, thẳng Ø27 x Ø40 x 17

Nhựa đưa mâm cúi Ø31 x Ø41 x 17
Nhựa đưa mâm cúi Ø31 x Ø41 x 17

Bánh xe Ø84 x 20
Bánh xe Ø84 x 20

Chân đỡ mâm dẫn sợi 20 x 22 x 17
Chân đỡ mâm dẫn sợi 20 x 22 x 17

Nắp đậy thùng gió Ø73 x Ø79 x 10
Nắp đậy thùng gió Ø73 x Ø79 x 10

Cao su bo Ø100 x 153
Cao su bo Ø100 x 153

Vòng đệm Ø63 xØ83 x 3
Vòng đệm Ø63 xØ83 x 3

Cục nhựa máy chải kỹ 15 x18 x 18
Cục nhựa máy chải kỹ 15 x18 x 18

Ống hút bụi thẳng Ø34 x 67 x 72
Ống hút bụi thẳng Ø34 x 67 x 72

Vòng cao su Ø43 x Ø55 x 23.5
Vòng cao su Ø43 x Ø55 x 23.5

Đệm cao su Ø11 x Ø22 x 14
Đệm cao su Ø11 x Ø22 x 14

ĐỆM PU Ø31 x Ø52.3  x 9
ĐỆM PU Ø31 x Ø52.3 x 9

PHỂU RÊ SỢI 25 x 53 x 57
PHỂU RÊ SỢI 25 x 53 x 57

GIẢM CHẤN Ø38.5 x 36
GIẢM CHẤN Ø38.5 x 36

ĐẾ PU 2 LỖ 14.5 x 22 x 9
ĐẾ PU 2 LỖ 14.5 x 22 x 9

BỌC PU PULY Ø85 x 10
BỌC PU PULY Ø85 x 10

Joint máy Dobby 2 x 32 x 1.5
Joint máy Dobby 2 x 32 x 1.5

Vòng đệm bobin Ø22 x Ø90 x 14
Vòng đệm bobin Ø22 x Ø90 x 14

Oring Ø122 x 3
Oring Ø122 x 3

Joint máy go Dobby 22 x 14 x 1.5
Joint máy go Dobby 22 x 14 x 1.5

Vòng đệm bobin Ø67 x Ø102 x 13
Vòng đệm bobin Ø67 x Ø102 x 13

Tấm silicone 600 x 600 x 10
Tấm silicone 600 x 600 x 10

Đệm cao su Ø 27 x Ø31 x 1.2
Đệm cao su Ø 27 x Ø31 x 1.2

First Previous 1 2 Next Last