SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE
SIÊU THỊ CAO SU PHỤ TÙNG:  4. CAO SU NGÀNH NHỰA
Lợi ích Siêu thị: Rút ngắn thời gian sản xuất, giúp khách hàng có phụ tùng thay thế kịp thời.
Quý khách hàng vui lòng xem thêm phần  hướng dẫn chung.

Khách hàng có thể tìm theo mã sản phẩm/tên sản phẩm tại địa chỉ

Đệm silicone Ø49 x Ø60 x 5.5
Đệm silicone Ø49 x Ø60 x 5.5

Piston cao su Ø31 x Ø39 x 12
Piston cao su Ø31 x Ø39 x 12

Oring Ø10 x 4
Oring Ø10 x 4

Phớt PU Ø4.6 x Ø14 x 5
Phớt PU Ø4.6 x Ø14 x 5

Đệm PU Ø29 x Ø64 x 9.5
Đệm PU Ø29 x Ø64 x 9.5

ĐỆM PU Ø21 x  Ø73  x 51
ĐỆM PU Ø21 x Ø73 x 51

GIẢM CHẤN 6 CÁNH Ø65 x Ø139 x 19
GIẢM CHẤN 6 CÁNH Ø65 x Ø139 x 19

Phớt cao su Ø67.5 x Ø79 x 8.6
Phớt cao su Ø67.5 x Ø79 x 8.6

Phớt PU 90 Ø30 x Ø90 x 10
Phớt PU 90 Ø30 x Ø90 x 10

Phớt PU Ø62 x 20
Phớt PU Ø62 x 20

Phớt PU Ø36.5 x 8
Phớt PU Ø36.5 x 8

Van cánh bướm  Ø56 x  Ø 83 x 48
Van cánh bướm Ø56 x Ø 83 x 48

Oring Ø42 x 2
Oring Ø42 x 2

Oring Ø 40 x 2.5
Oring Ø 40 x 2.5

Oring Ø37.75 x 2
Oring Ø37.75 x 2

Phớt PU 25 Ø27.5 x 8
Phớt PU 25 Ø27.5 x 8

Cao su chịu dầu NO
Cao su chịu dầu NO

Đệm làm kín chịu kiềm
Đệm làm kín chịu kiềm

Phớt cao su Ø222,5xØ237x14
Phớt cao su Ø222,5xØ237x14

Phớt cao su Ø21,5xØ30,5x5,5
Phớt cao su Ø21,5xØ30,5x5,5

Đệm cao su chịu dầu
Đệm cao su chịu dầu

Đệm silicone Ø8xØ77,5x13
Đệm silicone Ø8xØ77,5x13

Đệm silicone Ø8xØ53x13
Đệm silicone Ø8xØ53x13

Đệm, vòng PU
Đệm, vòng PU

First Previous 1 2 Next Last