SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


  
Đi tìm các thông tin về máy tách xương cá một cách đầy đủ cũng không dễ dàng.

Chúng ta sẽ tìm thấy các thông số kỹ thuật, đời máy, vật liệu chế tạo cho thiết bị này thông qua công cụ tìm kiếm Google, kể cả các đoạn video qua Youtube.

Máy tách xương cá là một thiết bị được ra đời nhằm giảm nhẹ công sức chế biến thủy hải sản, nhất là công việc tách thịt ra khỏi xương - mà hay gọi là "tách xương ra khỏi thịt".

Do tính chất nhỏ lẻ trong việc thu gom, chế biến và đối tượng "sản phẩm", nên hiện nay hầu hết công việc tách xương được thực hiện trên các máy nhỏ.

Các máy tách xương cá cở nhỏ rất linh hoạt cho việc cung cấp nguồn cá và hoạt động với công suất vừa. Tuy nhiên, vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh và các chuẩn mực về thực phẩm luôn là bài toán cần chú ý.

Hiện nay, cũng đã có một vài công ty đã cho sản xuất các máy lớn hơn, với trục các bằng thép bọc cao su. Công nghệ về cơ bản được thay đổi.


Da cao su tách xương cá cũng được thay đổi bằng các đơn pha chế phù hợp tiêu chuẩn thực phẩm của Nhật và Mỹ...

Da cao su tach xuong ca loai nho 350

* Có thể có thêm thông tin tại Siêu thị Cao su

Share |