SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Công nghệ in offset mực UV hoặc mực lưỡng tính (luân phiên thay đổi giữa mực UV và mực thường) đòi hỏi lô mực phải kháng trương tốt trong cả môi trường mực in UV, mực in thường và các dung môi rửa mực tương ứng. Đối với các lô làm ẩm, bên cạnh yêu cầu khả năng kháng trương trong các dung môi rửa thì bề mặt trục cần có độ bền va đập và tính ưa nước tốt.

Lô chà nước in UV
Lô làm ẩm in lưỡng tính
Lô chà nước in UV
Lô làm ẩm in lưỡng tính

caosuviet | lmt