SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Thủy phân là một cơ chế phân hủy hóa học ở một số vật liệu. Trong polymer, quá trình thủy phân thường dẫn đến phá vỡ chuỗi polymer, làm giảm khối lượng phân tử và giảm tính chất vật lý. Đối với vật liệu polyurethane, khả năng chống thủy phân là quan trọng trong nhiều ứng dụng chịu tác động của các yếu tố ngoài trời, độ ẩm trong không khí hoặc ngâm trong chất lỏng như nước, axit hoặc bazơ.
Với thiết kế mới trong thành phần, vật liệu Pu của chúng tôi cải thiện nhiều vấn đề chảy nhão và kháng trương trong các loại dung môi mạnh như: Toluene, Ethyl Acetate, Acetone, MEK, Cyclohexane...

Trục in flexo Pu
Trục in offset lưỡng tính
Trục in flexo Pu
Trục in offset lưỡng tính

caosuviet | lmt