SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Một trong những thông số quan trọng nhất của vòng đệm chữ O là độ biến dạng dư sau khi nén. Hợp chất đàn hồi có biến dạng dư càng thấp trong điều kiện sử dụng sẽ cho khả năng làm kín của vòng đệm chữ O càng tốt.

Vòng đệm Silicone
Vòng đệm Viton
Vòng đệm Silicone
Vòng đệm Viton

caosuviet | lmt

Share |