SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Với xu hướng bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát sinh dung môi và hàm lượng các chất bay hơi gây tác động xấu đến môi trường thì công nghệ in offset mực in UV đang ngày càng chiếm thị phần lớn hơn so với in offset từ mực gốc dầu. Trục in UV được sản xuất từ compound có khả năng kháng trương tốt trong dung dịch rửa mực, cho độ cân bằng mực nước tốt giữa hệ thống làm ẩm và hệ thống cấp mực, mang đến sự hiệu quả trong chất lượng in ấn.

Lô cấp nước in UV
Lô làm ẩm in UV
Lô cấp nước in UV
Lô làm ẩm in UV

caosuviet | lmt

Share |