SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Ống silicone xử lý corona là vật liệu cách điện cao và được sản xuất với dung sai chiều dày chính xác.

Trục silicone xử lý corona trên giấy
Thay ống silicone corona
Trục silicone xử lý corona trên giấy
Thay ống silicone corona

caosuviet | lmt

Share |