SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục cao su chịu mài mòn tốt, tính chất cơ lý, độ bền kháng xé và khả năng kháng mỏi tốt được ứng dụng trong dây chuyền kéo giấy máy bế carton.

Trục cao su kéo giấy carton có rãnh
Trục cao su kéo giấy máy bế
Trục cao su kéo giấy carton có rãnh
Trục cao su kéo giấy máy bế

caosuviet | lmt
Share |