SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục cao su kéo giấy carton được xẻ rãnh từng vòng theo thiết kế máy của khách hàng.


Bọc mới cao su trục kéo giấy cartonTrục nạp giấy carton xẻ rãnh từng vòng

caouviet | lmt
Share |