SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trong các loại cao su tổng hợp phổ biến, EPDM được ưu tiên lựa chọn trong các ứng dụng tiếp xúc với dung môi phân cực mạnh như: Methyl Ethyl Ketone, Acetone, Ethyl Acetate. EPDM kháng trung bình đối với các dung môi thơm ở nồng độ thấp và kháng kém trong các dung môi gốc dầu, dung môi mạch thẳng.

Trục cao su cho máy in ống đồng
Lô EPDM cấp mực in
Trục cao su cho máy in ống đồng
Lô EPDM cấp mực in

caosuviet | lmt

Share |