SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục tráng phủ varnish hệ dung môi lên bao bì kim loại từ vật liệu Polyurethane và cao su tổng hợp chịu mòn. Kháng tốt các loại dung môi thơm, dung môi mạch thẳng và butyl cellosolve,  hạn chế vết hằn hai mép kim loại trên bề mặt trục.

 Trục tráng bóng bao bì thiếc Tráng varnish trên bao bì kim loại
Trục tráng bóng bao bì thiếc
Tráng varnish trên bao bì kim loại

caosuviet | lmt

Share |