SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trong in offset, độ cứng theo tiêu chuẩn catalogue của máy là rất quan trọng. Thông thường, các lô trong hệ thống làm ẩm thường có độ cứng thấp hơn so với lô in trong hệ thống cấp mực. Độ cứng của các lô làm ẩm trong khoảng 20 đến 25 Shore A.

Lô chà nước
Lô cấp ẩm
Lô chà nước
Lô cấp ẩm

caosuviet | lmt

Share |