SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cty Cao Su Việt  thông báo đến Quý Khách hàng số điện thoại trực tiếp:

Quý khách có thể chọn số điện thoại theo ngành hàng phù hợp hay gọi số bất kỳ dưới đây:

- Các SP Polyurethane: +84 96 289 1122 - Anh Lâm Đỗ Thành Nhân.

- Các SP Trục cao su:    +84 98 559 1133 - Anh Trần Nguyễn Thanh Duy.

- Các SP Joint cao su:   +84 97 852 1155 - Chị Phan Thị Huyền.

- Các SP ngành in:        +84 98 380 7553 - Anh Hồ Ngọc Tấn.

- Giải quyết khiếu nại, bảo hành:
                          Anh Hồ Ngọc Tấn, T BP Kỹ thuật   +84 98 380 7553

- Phụ trách giao nhận:  
                         Chị Hoàng Thị Thuận, T BP GIAO NHẬN HÀNG + 84  94 439 0806        

 

Trân trọng,

Giám đốc Công ty TNHH Cao Su Việt

 

 




Share |