SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Sản xuất các sản phẩm làm kín từ silicone, chịu nhiệt độ cao và kháng xé tốt.

Nút silicone thử kín hơi
Ống silicone thử kín bình acquy
Nút silicone thử kín hơi
Ống silicone thử kín bình acquy

caosuviet | lmt
Share |