SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Chuyên sản xuất các sản phẩm ép khuôn vật liệu silicone kháng xé, tiếp xúc thực phẩm.

Ron silicone miệng thùng inox
Phớt silicone thực phẩm FDA
Ron silicone miệng thùng inox
Phớt silicone thực phẩm FDA

caosuviet | lmt

Share |  Màng bơm cao su  (16/11/2021)
  Trục Pu ngành bao bì  (02/11/2021)
  In offset mực UV  (27/10/2021)
  Phễu hút ngành bao bì  (18/10/2021)