SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Sản phẩm cao su Neoprene thường được ứng dụng trong môi trường chịu dầu, kháng ozone, thời tiết, kháng mỏi và khả năng chống thấm khí tốt.

Sản phẩm cao su Neoprene Neoprene rubber products  Màng bơm cao su máy khí nén Phễu hút kim loại Pneumatic diaphragm valve Suction cup for metal  Sản phẩm cao su Neoprene thường được ứng dụng trong môi trường chịu dầu, kháng ozone, thời tiết, kháng mỏi và khả năng chống thấm khí tốt.  Neoprene rubber products are often applied in environments with good oil resistance, ozone resistance, weather resistance, fatigue resistance and good air anti-permeability.
Phễu hút kim loại
Màng bơm cao su máy khí nén
Phễu hút kim loại

caosuviet | lmt
Share |