SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Sản phẩm màng bơm cao su điều tiết chất lỏng, khí hoặc dung dịch trong thiết bị máy bơm. Màng bơm cao su có tính chịu va đập và tính uốn dẻo động, cần thiết trong các ứng dụng điều tiết dòng chảy.

Màng bơm nước nhà máy sữa
Màng bơm cao su
Màng bơm nước nhà máy sữa
Màng bơm cao su 

caosuviet | lmt

Share |