SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Chúng tôi luôn sẵn có các mã silicone đặc biệt cho các ứng dụng đặc thù trong ngành bao bì.


Trục silicone máy tráng màngTrục silicone chịu dung môi

caouviet | lmt
Share |