SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Con lăn đàn hồi trong máy in tem nhãn letterpress được sản xuất từ vật liệu Polyurethane đổ rót đặc biệt, có thời gian sử dụng cao hơn nhờ đặc tính kháng thủy phân, kháng hầu hết các loại dung môi rửa trong ngành in ấn và tráng phủ bao bì.

In tem nhãn letterpress
Pu kháng chảy nhão dùng cho trục in flexo
In tem nhãn letterpress
Pu kháng chảy nhão dùng cho trục in flexo

caosuviet | lmt

Share |