SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Các sản phẩm gioăng silicone kích thước lớn ưu tiên sử dụng silicone có độ bền kéo đứt và độ bền kháng xé cao.
Gioăng silicone tiết diện tròn
Gioăng silicone thực phẩm
Gioăng silicone tiết diện trònGioăng silicone thực phẩm

caosuviet | lmtShare |