SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Ron làm kín chịu nhiệt được sản xuất từ các chất đàn hồi có khả năng làm việc ở nhiệt độ cao: EPDM lưu hóa peroxide (150ºC), HNBR (170ºC), Silicone (200 - 230ºC), Viton (250ºC).

Ron chịu nhiệt độ cao
Phớt Viton chịu nhiệt
Ron chịu nhiệt độ cao
Phớt Viton chịu nhiệt

caosuviet | lmt

Share |  Màng bơm cao su  (16/11/2021)
  Trục Pu ngành bao bì  (02/11/2021)
  In offset mực UV  (27/10/2021)
  Phễu hút ngành bao bì  (18/10/2021)