SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Sản xuất gioăng và gasket làm kín, chịu nhiệt độ cao từ vật liệu Silicone, HNBR và FKM.

Ron viton làm kín miệng thùng
Gasket Silicone làm kín đường ống
Ron viton làm kín miệng thùng
Gasket Silicone làm kín đường ống

caosuviet | lmt

Share |