SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Sản phẩm gioăng làm kín từ vật liệu cao su Nitrile hàm lượng ACN cao, có khả năng kháng các loại chất lỏng không phân cực và làm kín tốt. Ứng dụng làm kín trong các bồn chứa xăng, dầu.

Gioăng cao su bồn chứa xăng
Gioăng cao su bồn chứa dầu
Gioăng cao su bồn chứa xăng
Gioăng cao su bồn chứa dầu


caosuviet | lmt

Share |