SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Sản phẩm cao su và silicone tiếp xúc thực phẩm yêu cầu một qui trình sản xuất sạch từ bước chọn nguyên liệu, cán luyện, ép khuôn và bao bì sản phẩm.

Chụp cao su thực phẩm làm kín
Sản xuất vòng đệm silicone thực phẩm
Chụp cao su thực phẩm làm kín
Sản xuất vòng đệm silicone thực phẩm
 
caosuviet | lmtShare |