SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Ống cao su khớp nối được sản xuất từ vật liệu đạt tiêu chuẩn tiếp xúc với thực phẩm của FDA. Ứng dụng trong dây chuyền sản xuất thực phẩm.


Đệm khớp nối cao suỐng cao su xả liệu

caosuviet | lmtShare |