SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Sản phẩm cao su tách xương được thiết kế từ hỗn hợp cao su tổng hợp đạt chứng nhận an toàn tiếp xúc thực phẩm theo 21 CFR FDA 177.2600.

Cao su tách xương FDA
Băng tải cao su FDA
Cao su tách xương FDA Băng tải cao su FDA

caosuviet | lmt

Share |