SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cao su silicon đặc biệt được thiết kế cho các ứng dụng chịu nhiệt độ cao, độ bền cơ tính và tính chịu nhiệt tuyệt vời.

Bọc Silicon trục ép màng nóng
Trục Silicon ép màng nhựa BoPP
Bọc Silicon trục ép màng nóng
Trục Silicon ép màng nhựa BoPP

caosuviet | lmt

Share |