SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục silicone có bề mặt chống dính cao ứng dụng trong dây chuyền phủ bóng UV lên giấy giấy carton.

Trục phủ bóng UV
Trục silicone tráng bóng trên giấy
Trục phủ bóng UV
Trục silicone tráng bóng trên giấy


caosuviet
| lmt

Share |