SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trong công nghệ in offset, lô chổi cước có chức năng loại bỏ các bụi giấy và lớp cặn tích tụ trên vùng không in của bản in.

Lô chổi rửa bản kẽm
Trục chổi cước rửa bản in offset
Lô chổi rửa bản kẽm
Trục chổi cước rửa bản in offset

caosuviet | lmt
Share |