SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Bánh in sản xuất từ vật liệu silicone đạt chứng nhật thực phẩm FDA, đặc tính chống dính tốt. Ứng dụng tráng lớp varnish hệ nước lên lon sữa.

Bánh in silicone ngành thực phẩm
Bánh in lon ngành sữa
Bánh in silicone ngành thực phẩm
Bánh in lon ngành sữa

caosuviet | lmt

Share |