SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


  Nhà máy cao su, sản xuất sản phẩm cao su kỹ thuật tuyển dụng:
Quản đốc phân xưởng khuôn mẫu. Nam. Tuổi 22-32.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hạng khá trở lên.
Giỏi thực hành các thế hệ máy cũ và mới.
Thông thạo các phần mềm liên quan.
Hiểu rõ, thông thạo hệ thống ISO 9001 và quản lý công nhân hiệu quả.
Lương theo năng lực.


Khuôn mẫu đúng, sản phẩm cao su đúng Khuôn mẫu đẹp, sản phẩm cao su đẹp
Khuôn mẫu đúng, sản phẩm cao su đúng Khuôn mẫu đẹp, sản phẩm cao su đẹp
Share |