SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


 Công ty TNHH Cao su Việt cảm ơn Hiệp Hội Doanh nghiệp TP Hồ chí Minh,
Báo Doanh nhân Sg và các nhà tài trợ
đã tổ chức cuộc thi ảnh TỰ HÀO HÀNG VIỆT 2013,
qua đó các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội giới thiệu hình ảnh của mình.

Công bố giải cuộc thi ảnh "Tự hào hàng Việt - 2013"
do Hiệp Hội Doanh nghiệp TP Hồ chí Minh tổ chức,
qua đó Bộ ảnh Cao su Việt đã nhận được giải đặc biệt.

www.doanhnhansaigon.vn/online/tin-tuc/chinh-tri-xa-hoi/20...

http://www.doanhnhansaigon.vn/online/tin-tuc/chinh-tri-xa-hoi/2013/08/1076143/trao-giai-thuong-cuoc-thi-anh-tu-hao-hang-viet-2013/

www.vietrubber.vn/newsdetail/tu-hao-hang-viet-13081220.aspx


Share |