RUBBER & POLYURETHANE PRODUCTS
Video

Kiên trì và nhẫn nại như một chú kiến nhỏ tha lâu đầy tổ, Cao Su Việt đã đi từng bước một thật chậm rãi trên con đường kinh doanh gập ghềnh. Chậm mà chắc! Và giờ đây, sau 24 năm kể từ ngày thành lập, sản phẩm của Công ty TNHH Cao Su Việt đã có một chỗ đứng vững chắc trong tâm trí khách hàng và trong ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam