SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cao Su Việt chuyên sản xuất Gioăng cao su, Silicone, Polyurethane theo biên dạng mẫu và kết cấu lắp đặt thiết bị theo yêu cầu.

Gioăng nắp cửa tank
Đệm nắp thùng nước
Gioăng nắp cửa tank Đệm nắp thùng nước

 

caosuviet | lmt




Share |