SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục Pu chịu mài mòn, kháng xé ứng dụng trong ngành dệt bao bì PP.

Trục Pu máy kéo bao PP
Trục Pu kéo bao PP máy bế
Trục Pu máy kéo bao PP
Trục Pu kéo bao PP máy bế

caosuviet | lmt

Share |