SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cao Su Việt chuyên gia công các loại phễu hút, ứng dụng trong dây chuyền sản xuất bao bì.

Phễu hút miếng bao PP dệt
Phễu hút hộp bao bì mỹ phẩm
Phễu hút miếng bao PP dệt
Phễu hút hộp bao bì mỹ phẩm

 

caosuviet | lmt

Share |