SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Phễu hút cao su tiếp xúc thực phẩm FDA trong ngành đóng gói bao bì với nhiều loại vật liệu khác nhau như: NBR, EPDM, Polyurethane, Neoprene, Silicone.

Núm hút cao su chuyền bao bì mỹ phẩm
Phễu hút hộp bao bì mỹ phẩm
Núm hút cao su chuyền bao bì mỹ phẩm Phễu hút hộp bao bì mỹ phẩm

 

caosuviet | lmt

Share |