SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trong ngành sản xuất bao bì thực phẩm, yêu cầu các con lăn và trục cao su tiếp xúc màng không chứa các chất gốc phathalates theo tiêu chuẩn RoHS 2.

Ép in ống đồng không phthalates
Trục cong cao su máy thổi màng
Ép in ống đồng không phthalates
Trục cong cao su máy thổi màng

caosuviet | lmt

Share |