SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Đệm làm kín từ cao su EPDM được ứng dụng trong các thiết bị máy móc làm việc trong môi trường nhiệt độ cao (100 - 150°C), môi trường có tiếp xúc các dung môi phân cực mạnh: ketone, acetate, ester...

Đệm làm kín epdm
Gasket cao su tổng hợp epdm
Đệm làm kín epdm
Gasket cao su tổng hợp epdm

caosuviet | lmt

Share |