SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục Pu cứng trong dây chuyền băng tải được sản xuất từ vật liệu Pu chịu mài mòn và ít phát sinh nhiệt. Sản phẩm được mài đồng phi để đảm bảo dây chuyền được hoạt động tiện lợi.

Trục Pu chuyền băng tải
Bọc Pu trục đưa giấy carton
Trục Pu chuyền băng tải
Bọc Pu trục đưa giấy carton

caosuviet | lmt

Share |