SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


 Hai hình ảnh trong số 10 tấm hình dự thi tại cuộc thi
"TỰ HÀO HÀNG VIỆT":

anhhangviet.doanhnhansaigon.vn/?mode=pic_mem&ID=aW5mb...

 Gioăng cao su | Tự hào hàng Việt Gioăng cao su nhựa | Sản xuất tại Việt nam 
 Gioăng cao su | Tự hào hàng Việt  Gioăng cao su nhựa | Sản xuất tại Việt namShare |  Glue Spreader Roller  (08/05/2020)
  ESA impression roller  (28/04/2020)
  Casting Polyurethane Products  (21/04/2020)
  Ống cao su giữ cuộn  (14/04/2020)